İzotomi® Nedir?

İzotomi®, profesyonel iş hayatınızda, kişisel gelişiminizde, eğitim hayatınızda kullanabileceğiniz; özgün üretilmiş, analitik raporlama yeteneğine sahip bir kişilik envanteridir.

Bireylerin kişilik özelliklerini, imkân ve potansiyellerini, kişisel ve sosyal yaşamlarında bunları nasıl ve ne şekilde kullandıklarını, yetkinliklerini, motivasyon kaynaklarını, stres halinde nasıl davrandıklarını gösteren analitik bir raporlama sistemidir. İzotomi® Türkiye'de geliştirilmiş ve çok geniş bir kitlenin verileriyle test edilmiştir.

Yeni nesil kişilik envanteridir.. Akıllı çalışan algoritması ile kişilerin düşünce, duygu ve davranışları arasındaki farkları ve bu farkların arkasında yatan nedenleri bulmak, sahip oldukları yetkinlikleri en üst düzeyde gerçekleştirmeleri konusunda analiz ve değerlendirme yapmak suretiyle çözümleyici sonuçlara ulaşmada kullanılan bir göstergedir.

Sistem, kişilerin doğuştan bir kişilik tipine sahip olduğunu söyler. Kişiler sahip oldukları bu kişilik tipi üzerinden çevresi ile etkileşim ve iletişime geçerler. Bu süreçte belli duygu, davranış ve düşünüş tarzları ile karakterize olan kısmen dinamik bir kişilik görünümünü gerçekleşen değerler ve maske değerler olarak grafikler halinde sunar.

İzotomi hangi metodolojiyi kullanır?

İzotomi'de kullanılan yapı dikkatinizi neye yönelttiğinizi ve enerjinizi nasıl kanalize ettiğinizi belirleyen faktörleri dikkate almaktadır.

İzotomi® Öğrenci

Bir öğrencinin hayattaki başarı ve mutluluğunu belirleyen en önemli unsurlar: Değerlerini, yeteneklerini ve ne istediğini bilmesidir.

İzotomi® Kariyer

Şirketler doğru yeteneklerle çalışmayarak kaynakları israf ediyorlar. İşe uygun yetkinlikteki çalışanlar şirketlerini ileriye götürürler.

İzotomi® İnsan Kaynakları

İşe alım, mevcut iş gücü planlaması, uyumlu ekiplerin oluşturulması, çalışan verimliliği ve performansın artırılmasına destek olur.

ICA (Izotomi Certified Analyst)

Öğrencilerin değerlerini nicel ve nitel olarak analiz edebilme becerisi olan uzmanlar için yapılmış olan bir sertifikasyon sürecidir.

“İzotomi ile hayatınıza yeni bir sayfa açabilirsiniz.”

GÜCÜNÜZÜ KEŞFEDİN, GELECEĞİNİZİ PLANLAYIN...